Wegens de enorme expansie van ons bedrijf waren we genoodzaakt te investeren.
We hebben een totaal nieuwe keuken en werkplaats geïnstalleerd en hiermee voldoen we aan de
strengste normen wat betreft hygiëne en voedselveiligheid.

traiteur-thibault.be